Dostawa systemu akwizycji danych i sterownika sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń wraz z oprogramowaniem dla laboratorium badawczego

numer sprawy: 11/DE/Z/16               dnia 11.02.2016r

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie nr 11/DE/Z/16 na dostawę systemu akwizycji danych i sterownika sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń wraz z oprogramowaniem dla laboratorium badawczego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Lut 11, 2016 @ 12:52