Dostawa licencji oprogramowania serwera relacyjnych baz danych Microsoft SQL lub równoważnego wraz z pakietem Software Assurance lub równoważnym

Znak sprawy: 58/ZZ/AZLZ/2017
Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 58/ZZ/AZLZ/2017 na „dostawę licencji oprogramowania serwera relacyjnych baz danych Microsoft SQL lub równoważnego wraz z pakietem Software Assurance lub równoważnym”

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Paź 25, 2017 @ 11:46