Ogłoszenie na wykonanie kompletu oprzyrządowania wykonawczego do struktury kompozytowej wiatrakowca

19 kwietnia 2010 r.
Nasz znak: 10/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa
w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, o nr postępowania 10/DF/Z/10, na wykonanie kompletu oprzyrządowania wykonawczego do struktury kompozytowej wiatrakowca, zgodnie z założeniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie na zakup uzupełniający posiadanych licencji oprogramowania SOLID WORKS

12 marzec 2010 r.
Nasz znak: 06/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o nr postępowania 06/DF/Z/10, na zakup uzupełniający posiadanych licencji oprogramowania SOLID WORKS, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

25 luty 2010 r.
Nasz znak: 02/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o nr postępowania 02/DF/Z/10, na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakup licencji stałej oprogramowania ANSYS Academic Research – środowisko Workbench 2, Design Modeller, ANSYS Meshing, Fluent, CFX i CFD_POST wraz z 12-miesięczną opłatą serwisową

25 luty 2010 r.
Nasz znak: 05/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o nr postępowania 05/DF/Z/10, na zakup licencji stałej oprogramowania ANSYS Academic Research – środowisko Workbench 2, Design Modeller, ANSYS Meshing, Fluent, CFX i CFD_POST wraz z 12-miesięczną opłatą serwisową, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakup uzupełniający posiadanych licencji oprogramowania SOLID WORKS

25 luty 2010 r.
Nasz znak: 03/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o nr postępowania 03/DF/Z/10, na zakup uzupełniający posiadanych licencji oprogramowania SOLID WORKS, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść ogłoszenia
SIWZ
Unieważnienie