Dostawa wysokościomierza cyfrowego.

znak sprawy: 135/ZK/AZLK/17                           Warszawa, dnia 15.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa wysokościomierza cyfrowego.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokościomierza, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wykonanie kompozytowych wkładek termoizolacyjnych.

znak sprawy: 126A/ZK/AZLK/17                              Warszawa, dnia 15.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4  ust.8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie kompozytowych wkładek termoizolacyjnych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem dla kolb 5 litrowych z chłodnicą zwrotną.

znak sprawy:134/ZK/AZLK/17                      Warszawa, dnia 14.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem dla kolb 5 litrowych z chłodnicą zwrotną.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa drona profesjonalnego zastosowania posiadającego platformę programistyczną (SDK/API) wraz z osprzętem.

znak sprawy: 133/ZK/AZLK/17                          Warszawa, dnia 14.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa drona profesjonalnego zastosowania posiadającego platformę programistyczną (SDK/API) wraz z osprzętem.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drona wraz z osprzętem, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa szaf rack wraz z akcesoriami.

znak sprawy: 132/ZK/AZLK/17                Warszawa, dnia 14.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa szaf rack wraz  z akcesoriami.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf rack która będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa licencji systemu informatycznego PPA Prolab-4.

znak sprawy: 131/ZK/AZLK/17                     Warszawa, dnia 14.12.2017r.

 

Działając w oparciu o art. 4 d  ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa licencji systemu informatycznego PPA Prolab-4.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa przenośnego twardościomierza UCI & LEEBA.

znak sprawy: 130/ZK/AZLK/17                                       Warszawa, dnia 13.12.2017r.

Działając w oparciu o art. 4  ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa przenośnego twardościomierza UCI & LEEBA.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa średnicówek trójpunktowych Absolute Borematic oraz systemu mocowania ECO FIX.

znak sprawy:129/ZK/AZLK/17                                Warszawa, dnia 13.12.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa średnicówek trójpunktowych Absolute Borematic oraz systemu mocowania ECO FIX.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa ultradźwiękowego miernika grubości z możliwością pomiaru zarówno jednolitych elementów jak i elementów wielowarstwowych ( z opcją pomiaru poszczególnych warstw).

znak sprawy:128/ZK/AZLK/17                            Warszawa, dnia 13.12.2107r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa ultradźwiękowego miernika grubości z możliwością pomiaru zarówno jednolitych elementów jak
i elementów wielowarstwowych ( z opcją pomiaru poszczególnych warstw).

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa wózka narzędziowego Jet Facom czarnego oraz 7 szuflad z wyposażeniem.

znak sprawy: 115/ZK/AZLK/17                                 Warszawa, dnia 13.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.
z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa wózka narzędziowego Jet Facom czarnego oraz 7 szuflad z wyposażeniem.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka narzędziowego z wyposażeniem, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.