Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na rozbudowę instalacji procesu wytwarzania sprężonego powietrza na potrzeby tunelu aerodynamicznego niskich prędkości

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 80/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 27.08.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: rozbudowa instalacji procesu wytwarzania sprężonego powietrza na potrzeby tunelu aerodynamicznego niskich prędkości.

Wykonywanie obsługi serwisowej bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 79/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 24.08.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 79/DE/Z/15) na wykonywanie obsługi serwisowej bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę, montaż, konfigurację elementów środowiska IT wraz z instruktarzem na potrzeby projektu realizowanego w ramach POIG 2007-2013

Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż, konfigurację elementów środowiska IT wraz z instruktażem na potrzeby projektu „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy, technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” realizowanego w ramach POIG 2007-2013.

Szczegóły dotyczące zamówienia umieszczone są w poniższym ogłoszeniu.

Dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci systemu projekcji laserowej wraz z oprogramowaniem. / System for laser projection including software, delivery and installation.

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 76/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 13.08.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 76/DE/Z/15) na dostawę  i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci systemu projekcji laserowej wraz z oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę precyzyjnego mechanicznego systemu mocowania narzędzi powRgrip® produkcji firmy REGO-FIX® wraz z niezbędnym instruktażem na potrzeby projektu realizowanego w ramach PO IG

Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert na dostawę precyzyjnego mechanicznego systemu mocowania narzędzi powRgrip®  produkcji firmy  REGO-FIX® wraz z niezbędnym instruktażem na potrzeby projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” realizowanego w ramach PO IG.

Szczegóły dotyczące zamówienia umieszczone są w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę zintegrowanej jednostki grzewczo-chłodzącej do termicznego mocowania narzędzi skrawających z oprawkami ze stożkiem narzędziowym HSK A-63 oraz SK50 firmy Haimer wraz z niezbędnym instruktażem na potrzeby projektu realizowanego w ramach PO IG

Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert na dostawę zintegrowanej jednostki grzewczo-chłodzącej do termicznego mocowania narzędzi skrawających z oprawkami ze stożkiem narzędziowym HSK A-63 oraz SK50 firmy Haimer wraz z niezbędnym instruktażem, na potrzeby projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno -doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” realizowanego w ramach PO IG.

Szczegóły dotyczące zamówienia umieszczone są w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę oprogramowania i wyposażenia do Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 77/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 12.08.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: dostawa oprogramowania i wyposażenia do Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z formularzem cenowym

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Komunikat nr 1 – odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – modyfikacja z dnia 18.08.2015

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 18.08.2015

Załącznik nr 4 – wzór umowy po modyfikacji z dnia 18.08.2015

Komunikat nr 2 – odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – modyfikacja z dnia 24.08.2015

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 24.08.2015

Załącznik nr 4 – wzór umowy po modyfikacji z dnia 24.08.2015

Komunikat nr 3 – modyfikacja z dnia 25.08.2015

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 25.08.2015

Komunikat nr 4 – odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – modyfikacja z dnia 27.08.2015

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – modyfikacja z dnia 31.08.2015

Komunikat nr 5 – odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 31.08.2015

Komunikat nr 6 – odpowiedź na pytanie – 02.09.2015 

Komunikat nr 7 – modyfikacja z dnia 02.09.2015

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 02.09.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę używanego silnika lotniczego Continental IO-240-B po całkowitym remoncie ( tzw overhauled engine ).

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: dostawa używanego silnika lotniczego Continental IO-240-B po całkowitym remoncie ( tzw overhauled engine ) czas pracy silnika po remoncie 0 godzin (zero godzin ).

Dostawa zrobotyzowanego systemu układania taśm kompozytowych / Delivery of an automatic fiber placement system.

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 75/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 07.08.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 75/DE/Z/15) na dostawę zrobotyzowanego systemu układania taśm kompozytowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do UPUE

Ogłoszenie opublikowane w DUUE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz dostaw głównych

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w jęz. angielskim

Komunikat nr 1

SIWZ – korekta 1

załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – korekta 1

załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy – korekta 1

komunikat nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

komunikat nr 3

SIWZ – korekta 2

komunikat nr 4

komunikat nr 5

komunikat 6

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ – korekta

załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy – korekta

komunikat nr 7

komunikat nr 8

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – sprostowanie

 

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Documents in English are provided for reference only. Where there are differences of interpretation between the documents in Polish and English or there is inconsistency in the contents of documents,  version of the documents drawn up in Polish will be applicable. The negative consequences of drafting the offer on the basis of documents in English shall be borne by the Contractor.

TERMS OF REFERENCE

Appendix 1 – Tender form

Appendix 2 – Technical Requirements

Appendix 3 – List of main supplies

Appendix 4 – model contract

statement  2

statement 3

correction of Terms of Reference

statement 4

statement 5

statement 6

correction of Terms of Reference

correction of Appendix 4 – model contract

statement 7

statement 8

announcement of selecting the best tender offer

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę elektrycznego wózka widłowego na potrzeby projektu realizowanego w ramach PO IG

Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert na dostawę elektrycznego wózka widłowego na potrzeby projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” realizowanego w ramach PO IG.

Szczegóły dotyczące zamówienia umieszczone są w poniższym ogłoszeniu.