Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny sterowanej numerycznie przeznaczonej do cięcia próbek i elementów kompozytowych oraz przeszkolenie personelu

Dotyczy sprawy: 58/ZA/AZAZ/16                                                    Warszawa dnia 27.07.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny sterowanej numerycznie przeznaczonej do cięcia próbek i elementów kompozytowych oraz przeszkolenie personelu. Ww. maszyna będzie używana do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

Dostawa lub usługa leasingu, zestawu do drukowania 3D w metalach.

numer sprawy: 55/ZA/AZAZ/16                                                                          Warszawa dnia 27.07.2016r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia

publicznego,którego przedmiotem będzie dostawa lub usługa leasingu, zestawu do drukowania 3D w metalach. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu prac będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik  nr 1,  do niniejszej informacji.

Badania ankietowe dotyczące mobilności w podróżach służbowych w Polsce.

Dotyczy sprawy: 54/ZA/AZAZ/16                                                      Warszawa dnia 26.07.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: pn. badania ankietowe dotyczących mobilności w podróżach służbowych w Polsce (znak sprawy: 54/ZA/AZAZ/2016). Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.  Direct AiR Transport (DART).

 

Dostawa pozycjonera poziomego do foremników kompatybilnego z robotyką firmy ABB oraz jego integracji z istniejącym zautomatyzowanym systemem układania taśm kompozytowych firmy Coriolis.

numer sprawy: 53/ZA/AZAZ/16                                                                  Warszawa dnia 22.07.2016r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa pozycjonera poziomego do foremników kompatybilnego z robotyką firmy ABB oraz jego integracji z istniejącym zautomatyzowanym systemem układania taśm kompozytowych firmy Coriolis.

Dostawa multiplikatora SH-H-246-2-H-0.68-6-LP-CCA.

dotyczy sprawy: 49/ZA/AZAZ/2016                                               warszawa, dnia 11.07.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego dostawy multiplikatora SH-H-246-2-H-0.68-6-LP-CCA.

Dostawa kompletu części hamulca hydraulicznego do zabudowy na zespole napędu 6MW wraz z montażem i uruchomieniem.

dotyczy sprawy: 48/ZA/AZAZ/2016                                                         warszawa, dnia 11.07.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego dostawy kompletu części hamulca hydraulicznego do zabudowy na zespole napędu 6MW wraz z montażem i uruchomieniem.

Dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN oraz przeszkolenie personelu.

dotyczy sprawy: 46/ZA/AZA/16                                                         Warszawa dnia 15.06.2016r.

 

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: Dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN oraz przeszkolenie personelu. Ww. maszyna będzie używana do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

 

Zakupu samolotu MP-02 Czajka na potrzeby realizacji projektu, European Defence Agency Contract No. A-1426-GP-RPAS Enhanced RPAS Automation (ERA)

dotyczy sprawy:42/ZA/AZAZ/2016                                                    Warszawa, dnia 06.06.2016r.

 

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego zakupu samolotu MP-02 Czajka. Ww. samolot będzie używany do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

Aktualizacji oprogramowania Mastercam Mill 3D.

dotyczy sprawy;43/ZA/AZAZ/16                                   Warszawa, dnia 02.06.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego aktualizacji oprogramowania Mastercam Maill 3D.

Dostawa licencji CATIA V5 firmy Dassault Systemes.

Warszawa dnia 19.05.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego dostawy licencji CATIA V5 firmy Dassault Systemes. Ww. oprogramowanie będzie używane wyłącznie do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.