Prenumerata 2019

Czasopisma dostępne w czytelni.

Czasopisma polskie

 1. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ISSN 1234-5865
 2. Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowanie ISSN 0033-2089
 3. Elektronika Praktyczna ISSN 1230-3526
 4. Fatigue of Aircraft Structures ISSN 2081-7738
 5. Inżynieria Materiałowa ISSN 0208-6247
 6. Journal of Polish-American Science and Technology
 7. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych ISSN 2353-8503
 8. Nowa Technika Wojskowa ISSN 1230-1655
 9. Polimery – Tworzywa Wielkocząsteczkowe ISSN 0032-2725
 10. Polska Zbrojna ISSN 0867-4523
 11. Prace Instytutu Lotnictwa ISSN 0509-6669
 12. Problemy Techniki Uzbrojenia ISSN 1230-3801
 13. Przegląd Lotniczy ISSN 1231-2398
 14. Przegląd Mechaniczny ISSN 0033-2259
 15. Przegląd Techniczny ISSN 0137-8783
 16. Skrzydlata Polska ISSN 0137-866x

Zachęcamy do lektury INCAS BULLETIN  ISSN 2066-8201, który dostępny jest również w naszej bibliotece.