WPROWADZENIE

Wszystkie katalogi są systematycznie uzupełniane z autopsji bieżących wpływów oraz poprzez retrokonwersję.


KATALOG KSIĄŻEK
W katalogu komputerowym znajdują się książki zarejestrowane w Bibliotece po 2001 roku. Publikacje wydane przed 2002 r., których nie ma w katalogu komputerowym, należy wyszukać w tradycyjnym katalogu kartkowym.


KATALOG NORM
W sprawie Norm proszę kontaktować się z Normalizacją
(Tel. 022 846 00 11 wew. 449, 450).


KATALOG CZASOPISM
Trwają prace nad katalogiem czasopism.


KATALOG „W”
W katalogu „W” znajdują się sprawozdania z badań wykonanych w Instytucie Lotnictwa
w latach 1947-1998.
Trwają prace nad katalogiem „W”.


KATALOG E-KSIĄŻEK
W sprawie e-książek proszę kontaktować się z Biblioteką Instytutu Lotnictwa
(Tel. 022 846 00 11 wew. 249, 435).


KATALOG E-CZASOPISM
E-czasopisma dostępne są pod linkiem umieszczonym w polu „UWAGI” – dostępne dla pracowników Instytutu Lotnictwa i Engineering Design Center, dla pozostałych zainteresowanych dostęp w czytelni Biblioteki Instytutu Lotnictwa.