Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

SORA Assistance

Wsparcie w Wykonaniu Analizy Ryzyka Metodyką SORA (Specific Operation Risk Assessment) według AMC Przed złożeniem wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o zezwolenie na wykonanie operacji bezzałogowym statkiem powietrznym w kategorii szczególnej, z wyłączeniem scenariuszy standardowych, konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Metodologią rekomendowaną przez ULC jest SORA – Specific Operation Risk Assessment opracowana przez organizację JARUS, a następnie dostosowana do przepisów europejskich przez organizację EASA. SORA jest procesem […]

Jak przygotować się na dronową rewolucję? Międzynarodowe wydarzenie dla branży dronowej w Warszawie

Liderzy polskiej i europejskiej sceny dronowej spotkają się 18 kwietnia 2023 roku w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa na wydarzeniu poświęconemu miejskiej mobilności powietrznej.   Rynek dronowy ma obecnie prognozowany jeden z największych wskaźników wzrostu. Wartość rynku w 2030 roku szacowana jest na 90 miliardów dolarów. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa planuje wspierać ten sektor gospodarki wraz z Branżowym Punktem Kontaktowym „Inteligentna i Czysta Mobilność”, który pomaga […]

Przedstawiciele Instytutu wybrani do Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

Czterech przedstawicieli Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zostało wybranych do Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN na kadencję 2023-2026. Pod względem liczebności członków w Komitecie, Instytut jest drugą instytucją po Centrum Badań Kosmicznych PAN. Do Komitetu z ramienia Instytutu wybrani zostali: Członkiem Komitetu jest również Profesor Piotr Wolański – były przewodniczący przez 16 lat oraz w ostatniej kadencji Honorowy Przewodniczący Komitetu. Do zadań KBKiS PAN należy w szczególności:

Przewodnik SORA

Eksperci Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa opracowali dokument dla operatorów realizujących loty BSP w kategorii szczególnej.

Boeing Engineering rozpoczyna współpracę z Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa

Warszawa, 21 lutego 2023 r. — Boeing [NYSE: BA] i Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa podpisały umowę o bliskiej współpracy w obszarze projektowania inżynierskiego, analiz i projektów wspierających. Inżynierowie wiodącego producenta lotniczego oraz polskiego instytutu badawczego rozpoczęli współpracę z początkiem miesiąca w Warszawie. Umowa jest częścią strategii Boeinga na rozszerzenie swojej działalności inżynieryjnej w Polsce. Firma, która jest obecna w Polsce od 30 lat, poszukuje obecnie osób o różnych umiejętnościach i doświadczeniu, aby […]

VIII edycja konkursu “Polish Space Fellowship Program”

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiły VIII edycję konkursu Polish Space Fellowship Program (dawniej: “Rozwój kadr sektora kosmicznego”). Laureaci otrzymają możliwość odbycia staży w firmach i instytucjach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uczestniczy w programie jako jednostka przyjmująca na staż. Wyłoniona osoba będzie pracować w dynamicznym zespole Centrum Technologii Kosmicznych, realizującym szereg projektów badawczo-rozwojowych m.in. dla Europejskiej […]

Instytut relokuje część biur do Aeroparku

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozbudowuje swoją infrastrukturę. Od 23 marca 2023 roku część powierzchni biurowych jest zlokalizowanych w kompleksie Aeropark Business Centre w budynkach Zephirus i Nothus przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 a i 45 b w Warszawie. Siedziba główna Instytutu wraz z kompleksem laboratoryjnym pozostaje pod dotychczasowym adresem w alei Krakowskiej 110/114. W Aeroparku będzie zlokalizowanych ponad 3700 m2 powierzchni biurowych Instytutu. W nowych przestrzeniach będą pracować […]

Ruszył nabór na stypendium im. Justyny Moniuszko

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz GE Aerospace ogłosiły kolejny nabór na stypendium im. Justyny Moniuszko. O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się studenci studiów magisterskich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Stypendium zostało ufundowane dla upamiętnienia Justyny Moniuszko, studentki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Fundatorami stypendium są Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa […]

Marketing instytucji naukowych i badawczych – powrót jedynej w Europie konferencji dla ekspertów

Po dwuletniej, pandemicznej przerwie, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa powrócił ze  stacjonarną edycją Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych – MINIB 2022. Ponad 120 uczestników z Polski i zagranicy wysłuchało szeregu prelekcji i prezentacji obrazujących najnowsze wyniki badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez europejskie uczelnie i instytuty badawcze w obszarze komunikacji marketingowej oraz kreowania relacji z interesariuszami usług oferowanych przez te instytucje. Konferencja MINIB to miejsce spotkań praktyków i ekspertów marketingu […]

Skip to content