Archiwum konferencji

 • 11-12 stycznia – 11. Konferencja „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”

2010

 

2009

 • 15-16 stycznia – 2. Konferencja „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”
 • 13 maja – 2. Konferencja „Hałas lotniczy w Polsce”
 • 14-15 maja – IV Polsko-Amerykańska Konferencja nt. Edukacji Inżynierów
 • 17-19 maja – „Final Meeting UFAST Project”
 • 2-3 czerwca – „NEWAC – New Aero Engine CORE Concepts”
 • 24 czerwca – „Użytkowanie śmigłowców w aglomeracji miejskiej o wysokiej zabudowie”
 • 29 czerwca – „Multibody Dynamics”
 • 7-8 lipca – „General Aviation and European Air Transport System – Third Call FP 7″
 • 8 lipca – „Eureka-IMPERIA – Poprawa Trwałości Zmęczeniowej Połączeń Nitowych Stosowanych w Konstrukcjach Lotniczych”
 • 10 lipca – „AEROFAST”
 • 15 lipca – „CESAR TASK 2.5″
 • 21 lipca – „Sesja naukowa z okazji 40-lecia lądowania pierwszego człowieka na Księżycu”
 • 9-11 września – 100-lecie urodzin Tadeusza Sołtyka
 • 13-16 września – 35th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means „KONES 2009″
 • 22 października – „Regiony – jako główny beneficjent systemu transportu małymi samolotami”
 • 3-4 grudzień – X Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii, Waszyngton

2008

 • 5 stycznia – 1. Konferencja „Zmęczenie Konstrukcji Lotniczych”
 • 15 maja – Konferencja „Hałas lotniczy w Polsce”
 • 7- 10 października – 34th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means “KONES 2008”
 • 8-9 października – IX Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii
 • 20 listopada – Konferencja „Europejska Karta Badacza. Wdrożenie i Promocja”

2007

 • VIII Polsko-Amerykańska Konferencja Przemysłu Obronnego, Nauki i Bezpieczeństwa – Waszyngton- Chicago
 • EPATS EXPERT Workshop
 • II Polsko-Amerykańska Konferencja „Kadry inżynierskie dla przemysłu nowych technologii”
 • „Piknik Naukowy Radia Bis”
 • SALON-Nauka dla Gospodarki MTP Poznań
 • Spotkanie podsumowujące Support Actions Scratch
 • AirTN Propulsion Meeting Warsaw
 • Spotkanie Support Actions Scratch
 • „Etanol for aviation” Instytut Lotnictwa – CropEneries
 • Introduction to the EPATS and CESAR-EPATS cooperation proposal
 • „Wkład inżyniera i technika polskiego w rozwój przemysłu francuskiego” SINTF
 • Spotkanie Komitetu Sterującego „Superskysence”
 • 2. Spotkanie Superskysence” EADS
 • „Dni Technik Satelitarnych”
 • „50 lat ery kosmicznej”
 • „Współpraca naukowo-badawcza Instytut Lotnictwa – Airbus”
 • 2nd ATM R&D Projects Coordination and Networking Meeting
 • 33th International Conference on Combustion Engines “KONES 2007”
 • Szwedzko-polskie spotkanie “Innovative Project Solutions – Projekt Coordinator”
 • Spotkanie Support Actions AeroPortal
 • Spotkanie ONERA-Instytut Lotnictwa

2006

 • Spotkanie podsumowujące Support Actions Scratch IV
 • Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna AUTOPROGRES-KONMOT 2006 „Bezpieczeństwo i Ekologia Pojazdów”
 • IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności – KONBiN 2006
 • Certification of ethanol aircraft
 • Aeronautics Days 2006
 • 32th International Conference on Combustion Engines “KONES 2006”
 • „On the management of research activities”
 • Warsztaty Obozu Naukowego „Aerotechnika 2006”
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Silniki gazowe 2006″ Konstrukcja-Badania-Eksploatacja-Paliwa Odnawialne

2005

 • VI Forum Wiropłatowe
 • Uavnet Regional Workshop
 • Krajowe Forum Użytkowników FLUENTA
 • 31th International Conference on Combustion Engines “KONES 2005”
 • Spotkanie Support Actions Scratch IV

2004

 • III Forum „Samoloty-Śmigłowce- Szybowce RP”
 • Spotkanie SSA „Scratch IV”
 • 30th International Conference on Internal Combustion Engines “KONES 2004”
 • Warsztaty naukowo-techniczne VZLU-Ilot pt. „Advanced research and testing methods and techniques used in aviation”
 • Konferencja „Przyszłość Lotnictwa w Polsce”
 • Spotkanie z Aeronautical Research Group Stowarzyszenia EREA
 • Spotkanie z misją „Pologne: Partenaire ET/OU Concurrent”

2003

 • 75 Lat Zorganizowanego Ruchu Stowarzyszeniowego Polskich Inżynierów Lotniczych
 • Polsko-Amerykańska Konferencja Współpracy w Badaniach i Rozwoju Przemysłu Obronnego
 • Sympozjum projektu „Helix”
 • Międzynarodowe seminarium „Airport Noise Capability”
 • Pokazy lotnicze „Air Show Radom 2003”
 • 29th International Conference on Combustion Engines “KONES 2003”
 • Konferencja „Współpraca międzynarodowa polskiego przemysłu obronnego”
 • V Krajowe Forum Wiropłatowe Instytut Lotnictwa
 • Spotkanie ”HiRReTT” (High Reynolds Number Tools And Techniques For Civil Transport Aircraft Design)
 • Spotkanie z Przedstawicielami Nauki w Komisji Europejskiej DG-3 AERONAUTICS
 • Spotkanie „Ekogaia Tour”
 • Polsko-amerykańska konferencja w Instytucie Lotnictwa „100 lat Lotnictwa”

2002

 • Polsko-Amerykańska Konferencja nt.: „Modernizacja bazy polskiego przemysłu obronnego – wykorzystanie opcji współpracy technologicznej dla przyspieszenia gospodarki polskiej”
 • II Forum „Samoloty – Śmigłowce – Szybowce”
 • Prezentacja I-23 „Manager” na ILA 2002 (Internationale Luftfahrtausstellung Berlin-Schönefeld)
 • IX Seminarium Grupy Projektowania Antyzmęczeniowego Konstrukcji
 • Konferencja nt.: „Green Aviation, czyli ekologiczne lotnictwo”, VI Festiwal Nauki
 • Seminarium nt.:„Review of biofuel activities in aviation”
 • Konferencja nt.: „Możliwości udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce w działalności badawczo-rozwojowej przemysłu lotniczego”
 • VII Szkoła Analizy Modalnej
 • 28th International Conference on Combustion Engines “KONES 2002”
 • Seminarium nt.: „Prezentacja Laboratoriów Akredytowanych”
 • Konferencja nt.: „Trendy rozwojowe w lotnictwie XXI wieku”

2001

 • II Dwustronna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aviation Research and Testing 2001” w Pradze
 • 27th International Conference on Combustion Engines “KONES 2001”
 • IV Forum Wiropłatowe

2000

 • 26th International Conference on Combustion Engines “KONES 2000”
 • Konferencja „Eksploatacja śmigłowców w zadaniach ekstremalnych”
 • Fourth seminar on recent research and design progress in aeronautical engineering and its influence on education