Od lutego 2023 Boeing [NYSE: BA] i Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa współpracują blisko w obszarze projektowania inżynierskiego, analiz i projektów wspierających. W Instytucie rozwija się zespół dedykowany płatowcom. Pracownicy, którzy są wdrażani w projekty z Boeing przechodzą na początek kilkutygodniowe szkolenia. Trwa również rekrutacja kandydatów o profilach: Inżynier Analityk, Inżynier Konstruktor.

Kluczowe kompetencje, które powinni posiadać kandydaci do zespołu dedykowanego współpracy z Boeing to:

  • Znajomość rysunku technicznego.
  • Znajomość materiałów i wytwarzania elementów maszyn.
  • Umiejętność wykonywania analiz wytrzymałościowych, z wykorzystaniem metod analitycznych.
  • Dobra znajomość jęz. angielskiego.

Boeing oraz Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa opierają współpracę na projektach ukierunkowanych na samoloty komercyjne. Zakres ten ma być poszerzony o dodatkowe programy, uwzględniające prace badawcze i rozwojowe.

Aktualne oferty pracy dla współpracy z Boeing:

Inżynier ds. Analiz Strukturalnych

Inżynier/Samodzielny Inżynier ds. Analiz Danych Niezawodnościowych – Data Scientist

Inżynier – Konstruktor

Specjalista/Samodzielny Specjalista ds. Analiz Danych Niezawodnościowych – Data Scientist

Trwa również rekrutacja kandydatów o profilach: Inżynier Analityk, Inżynier Konstruktor oraz Specjalista lub Inżynier ds. Analiz Niezawodnościowych.

Siądź za sterami przyszłości! Aplikuj już dziś!

Podziel się wpisem