34/ZZ/AZLZ/2018 Moduły dodatkowe do drukarki 3D do metalu

0

Znak sprawy: Moduły dodatkowe do drukarki 3D do metalu

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn.: Moduły dodatkowe do drukarki 3D do metalu.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 czerwca 2018 o 09:58:35 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 29 czerwca 2018 o 09:58:35 przez Elwira Grotek
  • 8 czerwca 2018 o 09:52:13 przez Elwira Grotek