33/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa drukarki 3D do metalu

0

Znak sprawy:33/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę drukarki 3D do metalu.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 25 czerwca 2018 o 14:41:37 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 25 czerwca 2018 o 14:41:37 przez Edyta Sitnik
  • 8 czerwca 2018 o 10:11:45 przez Edyta Sitnik