30/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „T3” w ramach projektu termomodernizacji

0

Znak sprawy: 30/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 30/ZZ/AZLZ/2018 na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „T3” w ramach projektu termomodernizacji”

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 lipca 2018 o 10:07:11 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 4 lipca 2018 o 10:06:49 przez Piotr Nowogrodzki
  • 5 czerwca 2018 o 13:26:43 przez Piotr Nowogrodzki
  • 14 maja 2018 o 08:06:59 przez Piotr Nowogrodzki